Geen natuurbegraafplaats in Wapenveld2016-12-28T22:20:00+00:00

Geen natuurbegraafplaatsen op de landgoederen Polberg en Winfried in Wapenveld.

De landgoederen Winfried (van Susanne Piët, onder voorbehoud verkocht aan Natuurbegraven Nederland BV, investeerders uit Brabant) en Polberg (familie Stuyling de Lange) zijn reeds enkele jaren bezig met plannen om de natuur op hun landgoederen om te vormen tot begraafplaats. Als tegenprestatie voor deze niet zo blije activiteiten beloven zij de gemeenschap de landgoederen open te stellen, een zwemvijver en een uitkijktoren aan te leggen. Een soort begraafkermis.

Openstelling zonder hekken of wildroosters zoals men beloofd, zal niet aan de hand zijn, op meerdere plekken in Nederland ondervind men op begraafplaatsen hinder van gravend wild. De beloofde doorgang van wild via deze landgoederen naar o.a. de Hattemer poort is een loze belofte en kan niet nagekomen worden. Op dit moment kan het wild, ondanks het recent nog vernieuwde prikkeldraad, er langs.

Ook een aanleg van zoiets als bijvoorbeeld een uitkijktoren kan niet nagekomen worden. Het beleid van de provincie wat in ontwikkeling is is daar in ieder geval heel duidelijk over, er mogen geen nieuwe bouwwerken, verhardingen en halfverhardingen aangelegd worden.

Er ligt geen wetenschappelijk onderzoek naar het effect van gifstoffen (o.a. amalgaam, kwik, medicatie) en ook protheses op natuur. Dit is, net als de waterstand die in de gaten gehouden zal moeten worden ivm met de wet op lijkbezorging, op een gecontroleerde omgeving als een traditionele begraafplaats te meten. In een ongecontroleerde omgeving als een bos is dit niet te doen en zeker niet op te lossen als er iets aan de hand is.

De belasting voor natuur, milieu en de gemeenschap is te groot en past niet in het bestemmingsplan. Tot nu toe werden dit soort plannen in de GNN enkel toegestaan als er een groot maatschappelijk belang mee gediend was. Natuurbegraven is een luxueuze dienst ten koste van natuur. De vraag is of het wenselijk is in een dicht bevolkt land als Nederland om mensen na hun door zoveel vierkante meters toe te kennen.

De consequenties op termijn zijn niet te overzien. Investeerders vullen hun zakken en laten het (nu nog ongerepte) bos vervuild achter. Eventuele problemen zijn daarna voor de gemeenschap, de minimale fondsjes die aangelegd zullen worden zijn bij lange na niet genoeg om voor eeuwig onderhoud aan de landhuizen en bijbehorend land te verzorgen. De beloofde redding van de landgoederen zal van korte duur zijn, zodra de investeerders vertrekken is de kans groot dat deze zullen verpieteren aangezien er niet veel gegadigden meer zullen zijn voor deze panden op een begraafplaats.

Wij verzoeken de landelijke politiek provincie en gemeentes om hier eerst passend beleid voor te ontwikkelen. Het nu gehanteerde beleid wordt bepaald door de branche en op geen enkele manier gecontroleerd. De slager keurt zijn eigen vlees, daar komt meestal niet veel goeds van…

Natuurbegraven natuurlijk??

Nieuws

De belasting voor natuur, milieu en de gemeenschap is te groot en past niet in het bestemmingsplan. De consequenties op termijn zijn niet te overzien. Investeerders vullen hun zakken en laten het (nu nog ongerepte) bos vervuild achter. Wij verzoeken de landelijke politiek provincie en gemeentes om hier eerst passend beleid voor te ontwikkelen. Het nu gehanteerde beleid wordt bepaald door de branche en op geen enkele manier gecontroleerd. De landgoederen verwachten gezamenlijk ongeveer 18000 natuurgraven te kunnen realiseren op zo’n 60-70 hectare. Willen we dit soort initiatieven in een dicht bevolkt land als Nederland?

Manifest tegen natuurbegraven

Vandaag is dit manifest van de Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl uitgebracht.  Hierin lees je alle argumenten tegen begraven in de natuur nog een overzichtelijk op een rij. Klik hier voor de website van de stichting [...]

Wordt natuurbegraven de volgende ruimtelijke blunder?

Door Joep van Zijl. De wil om overal natuurbegraafplaatsen aan te leggen doet me denken aan de wildgroei van winkelcentra en kantoorpanden aan de rand van steden. Mooi bedacht, maar vaak komen achteraf de problemen [...]

Kunstheupen in natuur

AD, Arjen ten Cate 28-10-16 RECYCLING 2.0 Bij OrthoMetals in Meppel doen ze heel bijzonder werk. Metaal dat overblijft bij crematoria in Europa en Amerika, zoals kunstheupen en -knieën, wordt zorgvuldig gesorteerd en doorverkocht. Een crematorium [...]

Wil de natuur ons wel hebben? (bron: Roots)

Wat is er aan de hand? TEKST BOUDEWIJN DRECHSLER. Natuurmonumenten wil samen met Natuurbegraven Nederland B.V. (NBN) tien tot vijftien natuurbegraafplaatsen realiseren; het is de bedoeling dat de eerste begraafplaats dit jaar opengaat. Natuurmonumenten [...]

Geld uit de grond (bron: Follow the Money, jan 2017)

03/01/2017 Minder subsidies en teruglopende ledenaantallen: natuurorganisaties moeten op zoek naar andere manieren om natuur te financieren. Natuurmonumenten besloot in zee te gaan met Natuurbegraven Nederland, een keuze die leidde tot spanningen met andere [...]

Lees meer berichten
Go to Top