Begraven in de natuur in Wapenveld

De eigenaren van de landgoederen Winfried en Polberg in Wapenveld gemeente Heerde zijn reeds enkele jaren bezig met plannen om de natuur op hun landgoederen om te vormen tot begraafplaats. Als tegenprestatie beloven zij de landgoederen open te stellen voor het publiek. Verder wil men o.a. een zwemvijver en een uitkijktoren aanleggen. Landgoed Winfried, eigendom van Susanne Piët, is onder voorbehoud verkocht aan Natuurbegraven Nederland BV. Landgoed Polberg is eigendom van de familie Stuyling de Lange. Deze 2 landgoederen liggen strak tegen elkaar aan en in het Gelders Natuur Netwerk/Natura 2000, bij elkaar ontstaat er dus in Wapenveld een dodenakker van zo’n 62 hectare, dat is meer dan 90 voetbalvelden. Wapenveld is een dorpje met 6000 inwoners. Er vinden enkele tientallen begrafenissen per jaar plaats. Hoe zit dit nu precies?

Beloften

Op de voorgenomen plannen is nogal wat af te dingen. Zo zal de beloofde openstelling zonder hekken of wildroosters in de praktijk niet mogelijk blijken te zijn. Op meerdere natuurbegraafplaatsen in Nederland ondervindt men hinder van gravend wild en ziet men zich genoodzaakt juist hekken te plaatsen. De beloofde doorgang voor wild via deze landgoederen naar o.a. de Hattemer poort is daarmee een loze belofte. Op dit moment kan het wild er, ondanks het recent vernieuwde prikkeldraad, nog langs.

Ook de aanleg van een uitkijktoren zal men niet kunnen waarmaken. Het beleid van de provincie dat in ontwikkeling is, is daar heel duidelijk over: in het Gelders Natuur Netwerk (waarvan deze landgoederen deel uitmaken) mogen geen nieuwe bouwwerken, verhardingen en halfverhardingen worden aangelegd.

Tot nu toe werden dit soort activiteiten binnen het Gelders Natuur Netwerk uitsluitend toegestaan als er een groot maatschappelijk belang mee gediend was. Natuurbegraven valt daar beslist niet onder. Het is een luxedienst die ten koste gaat van de schaarse natuur in Nederland.

Grondwater

Met het begraven van stoffelijke overschotten komen giftige stoffen als amalgaam, kwik, medicijnresten en ook protheses in de natuur terecht. Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten hiervan. Ook de grondwaterstand is een ongewisse factor. Volgens de Wet op de Lijkbezorging moeten stoffelijke overschotten 30 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand worden begraven. Het controleren op de aanwezigheid van gifstoffen in de bodem en het grondwater is in een ongecontroleerde omgeving als een bos ondoenlijk. Laat staan dat er kan worden ingegrepen als er problemen blijken te zijn.

Lange termijn

De consequenties op termijn zijn niet te overzien. De bedrijven die natuurgraven verkopen, vertrekken na gedane zaken en laten het (nu nog ongerepte) bos vervuild achter. De minimale fondsen die men vormt voor het onderhoud van het bos en de gebouwen zullen bij lange na niet toereikend zijn. De beloofde redding van de landgoederen zal dan ook van korte duur zijn. Het kosten voor het onderhoud lopen door en komen bij de gemeenschap te liggen. De gebouwen (op een begraafplaats!) blijken onverkoopbaar en de landgoederen zullen verpieteren.

Ondanks al deze bezwaren heeft de gemeente Heerde een positieve grondhouding ten opzichte van deze ondernemingen. De gemeente stelt voor dat beide bedrijven gaan samenwerken, zodat er geen concurrentie ontstaat. Dat Wapenveld dan nog steeds met de grootste dodenakker van Nederland in zijn maag zit, vindt men blijkbaar niet relevant. Dat dit lijnrecht staat tegenover de doelstelling toerisme en recreatie te bevorderen, lijkt men niet zien. Dat Heerde haar natuur op deze manier overdraagt aan volgende generaties, getuigt niet van een duurzame langetermijnvisie.

Wij verzoeken de landelijke politiek, provincie en gemeentes om eerst passend beleid te ontwikkelen voor begraafplaatsen in de natuur. Het nu gehanteerde beleid wordt bepaald door de branche en wordt op geen enkele manier gecontroleerd. De slager die zijn eigen vlees keurt, daar komt meestal niet veel goeds van…

Nieuws

Gelderland kiest voor natuurbegraven

02/03/2017 Helaas, het is er door, Gelderland kiest voor enorme begraafplaatsen in de Veluwse natuur. Met als gevolg dat er vele kilometers hekwerk geplaatst zal moeten worden; de natuur verstoord en versmeerd wordt en [...]

Meer onderzoek naar natuurbegraven in Gelderland

Omroep Gelderland 04/02/2017  Meer onderzoek naar natuurbegraven gewenst. Veel Statenleden hebben moeite met het voorstel, omdat er geen goede informatie is over de gevolgen van het begraven van lichamen voor de natuur. Lees [...]

Landgoed Polberg denkt binnenkort te kunnen opstarten.

04/04/2017 Landgoed Polberg hoopt op verruiming regels natuurbegraven. Familie Stuyling de Lange, eigenaren van Landgoed de Polberg hebben ondertussen hun plannen doorgesproken met gemeente Heerde en deze plannen liggen ondertussen bij de Provincie [...]

Aanpassingen in de actualisatie omgevingsvisie

Van 150 graven per hectare naar 50 Na nogal wat heen en weer ge-onderhandel de afgelopen jaren ligt in het voorstel voor de actualisatie omgevingsvisie het aantal graven per hectare nu op 50. [...]

Politiek huiverig voor natuurbegraven in Gelderse natuur

Omroep Gelderland-12/01/2017 Politiek huiverig voor natuurbegraven in de Gelderse natuur De Gelderse politiek heeft sterke twijfels bij de plannen voor begraafplaatsen in de Gelderse natuur. Verschillende Statenfracties vinden het nog te onduidelijk wat [...]

Radio EenVandaag- is natuurbegraven wel zo goed voor de natuur?

Radio EenVandaag 17/01/2017 Is natuurbegraven wel zo goed voor de natuur? Op de Veluwe zijn er naast een tiental landgoederen en natuurmonumenten, nog diverse geïnteresseerden om een natuurbegraafplaats op te starten. Op EenVandaag een interview met Roy van [...]

Natuurbegraven natuurlijk??