Begraven in de natuur in Wapenveld

Update juli 2020;

Het is lang stil geweest rondom natuurbegraven in Wapenveld, achter de schermen lijkt er stiekem toch van alles te gebeuren. Ondanks dat Natuurbegraven Nederland B.V. in 2016 naar het publiek heeft aangegeven niet meer geïnteresseerd te zijn, is dit bedrijf op dit moment toch stiekem aan het onderzoeken hoe ze beide landgoederen Polberg en Winfried kunnen gebruiken als begraafplaats. Mochten zij slagen, creëren ze in de ecologische hoogstructuur, dus waardevolle natuur, een dodenakker van zo’n 62 hectare, dat is ± 100 voetbalvelden ongerepte natuur wat verstoord en vervuild wordt door deze ondernemingen. Èn zorgt voor een grafstemming op een plek waar het voor de nog levende mens goed toeven is.
Hier onder de situatie in 2015 (Winfried is ondertussen eigendom van Hank Onrust en het landgoed is onder voorbehoud verkocht aan Natuurbegraven Nederland B.V.. De Polberg lijkt nog steeds bezit van de familie Stuyling  of de Lange. Binnenkort meer…

Situatie 2015:

De eigenaren van de landgoederen Winfried en Polberg in Wapenveld gemeente Heerde zijn reeds enkele jaren bezig met plannen om de natuur op hun landgoederen om te vormen tot begraafplaats. Als tegenprestatie beloven zij de landgoederen open te stellen voor het publiek. Verder wil men o.a. een zwemvijver en een uitkijktoren aanleggen. Landgoed Winfried, eigendom van Susanne Piët, is onder voorbehoud verkocht aan Natuurbegraven Nederland BV. Landgoed Polberg is eigendom van de familie Stuyling de Lange. Deze 2 landgoederen liggen strak tegen elkaar aan en in het Gelders Natuur Netwerk/Natura 2000, bij elkaar ontstaat er dus in Wapenveld een dodenakker van zo’n 62 hectare, dat is meer dan 90 voetbalvelden. Wapenveld is een dorpje met 6000 inwoners. Er vinden enkele tientallen begrafenissen per jaar plaats. Hoe zit dit nu precies?

Beloften

Op de voorgenomen plannen is nogal wat af te dingen. Zo zal de beloofde openstelling zonder hekken of wildroosters in de praktijk niet mogelijk blijken te zijn. Op meerdere natuurbegraafplaatsen in Nederland ondervindt men hinder van gravend wild en ziet men zich genoodzaakt juist hekken te plaatsen. De beloofde doorgang voor wild via deze landgoederen naar o.a. de Hattemer poort is daarmee een loze belofte. Op dit moment kan het wild er, ondanks het recent vernieuwde prikkeldraad, nog langs.

Ook de aanleg van een uitkijktoren zal men niet kunnen waarmaken. Het beleid van de provincie dat in ontwikkeling is, is daar heel duidelijk over: in het Gelders Natuur Netwerk (waarvan deze landgoederen deel uitmaken) mogen geen nieuwe bouwwerken, verhardingen en halfverhardingen worden aangelegd.

Tot nu toe werden dit soort activiteiten binnen het Gelders Natuur Netwerk uitsluitend toegestaan als er een groot maatschappelijk belang mee gediend was. Natuurbegraven valt daar beslist niet onder. Het is een luxedienst die ten koste gaat van de schaarse natuur in Nederland.

Grondwater

Met het begraven van stoffelijke overschotten komen giftige stoffen als amalgaam, kwik, medicijnresten en ook protheses in de natuur terecht. Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten hiervan. Ook de grondwaterstand is een ongewisse factor. Volgens de Wet op de Lijkbezorging moeten stoffelijke overschotten 30 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand worden begraven. Het controleren op de aanwezigheid van gifstoffen in de bodem en het grondwater is in een ongecontroleerde omgeving als een bos ondoenlijk. Laat staan dat er kan worden ingegrepen als er problemen blijken te zijn.

Lange termijn

De consequenties op termijn zijn niet te overzien. De bedrijven die natuurgraven verkopen, vertrekken na gedane zaken en laten het (nu nog ongerepte) bos vervuild achter. De minimale fondsen die men vormt voor het onderhoud van het bos en de gebouwen zullen bij lange na niet toereikend zijn. De beloofde redding van de landgoederen zal dan ook van korte duur zijn. Het kosten voor het onderhoud lopen door en komen bij de gemeenschap te liggen. De gebouwen (op een begraafplaats!) blijken onverkoopbaar en de landgoederen zullen verpieteren.

Ondanks al deze bezwaren heeft de gemeente Heerde een positieve grondhouding ten opzichte van deze ondernemingen. De gemeente stelt voor dat beide bedrijven gaan samenwerken, zodat er geen concurrentie ontstaat. Dat Wapenveld dan nog steeds met de grootste dodenakker van Nederland in zijn maag zit, vindt men blijkbaar niet relevant. Dat dit lijnrecht staat tegenover de doelstelling toerisme en recreatie te bevorderen, lijkt men niet zien. Dat Heerde haar natuur op deze manier overdraagt aan volgende generaties, getuigt niet van een duurzame langetermijnvisie.

Wij verzoeken de landelijke politiek, provincie en gemeentes om eerst passend beleid te ontwikkelen voor begraafplaatsen in de natuur. Het nu gehanteerde beleid wordt bepaald door de branche en wordt op geen enkele manier gecontroleerd. De slager die zijn eigen vlees keurt, daar komt meestal niet veel goeds van…

Nieuws

Aanleg natuurbegraafplaats Maashorst – Brabant

Bekijk hier de aanleg van natuurbegraafplaats Maashorst door Natuurbegraven Nederland BV, deze onderneming wil in Wapenveld op Landgoed Winfried ook opstarten met een begraafplaats in de natuur. Natuurbegraven Nederland BV heeft in de [...]

Weerstand tegen begraven in de natuur

Weerstand tegen begraven in de natuur Uit TROUW.  De Raad van State heeft de komst geblokkeerd van een natuurbegraafplaats in Huis ter Heide. Lees verder op Trouw.nl

‘Vermarkting’ vernietigt ons ontzag voor de natuur

Volkskrant, Caspar Janssen 29 december 2015 Column van Caspar Jansen over het vermarkten van natuur en de verdienmodellen. "Het grote misverstand is dat je draagvlak creëert voor natuur door iets anders te verkopen: recreatie. Sterker: je vernietigt [...]

Menselijke resten belasten de natuur

Menselijke resten belasten de natuur Uit TROUW. Menselijke resten in de vorm van lijken of as belasten de natuur aanzienlijk. Lees verder op Trouw.nl

Natuurbegraven natuurlijk??