Natuurbegraven in Wapenveld – Gravenveld?2020-09-21T15:40:59+00:00

Gaat Wapenveld/Heerde voor de dode of de levende toerist?

Natuurbegraven’ wordt gepresenteerd als ‘liefdevol, duurzaam en vriendelijk voor natuur en milieu’. ‘Natuurbegraven’ verstoort echter de natuur, vervuilt de bodem en geeft Wapenveld voor eeuwig een grafstemming. Natuurbegraven is een commercieel verdienmodel met een groen sausje.

MILIEUVRIENDELIJK?
De bodem onder natuurgebieden is doorgaans schoon. Dat wordt voor altijd veranderd als er eenmaal een ‘natuurbegraafplaats’ is aange­legd. Stoffelijke overschotten bevatten nl. een veelheid aan chemi­sche stoffen. Deze stoffen komen dan in de bodem terecht. Doordat er stoffelijke overschotten liggen mag het grondwaterniveau in een veel groter gebied niet meer omhoog. En dat terwijl de Veluwe aan het verdrogen is.

STIKSTOF?
Natuurbegraven veroorzaakt extra stikstof uitstoot. Door extra verkeer, het rooien van bomen en aanleg van de begraafplaats. door met draglines graven te maken en door stikstof uit de begraven lichamen. Dit gaat ten koste van o.a. bouw- en agrarische activiteieten in de gemeente (denk ook aan bijvoorbeeld Ennerveld).

DE DUURZAAMSTE MANIER?
Duurzaam begraven kan het best op gewone begraafplaatsen. Daar kan óók zonder grafsteen of kist begraven worden en wordt er geen natuur verstoord en vervuild.

GOED VOOR ROUWVERWERKING?
Is het troostrijk om onze geliefden te begraven in de openbare natuur? Op individueel niveau voor sommigen wel. Maar maatschappelijk levert het teveel nadelen op.

NATUURVRIENDELIJK?
Het delven van een graf nabij bomen geeft schade aan boom­wortels. Om genoeg graven aan te kunnen leggen, moeten er veel bo­men worden gekapt. Bij elke ‘natuurbegrafenis’ èn bezoeken, verstoren de vele bezoekers de flora en fauna. Ook in het broedseizoen!

EEUWIGDURENDE GRAFRUST?
De natuurbegraafsector belooft ‘eeuwigdurende grafrust’. Dit betekent dus ook eeuwigdurend beslag op een natuurge­bied. Voor zover ‘eeuwigdurend’ te beloven is uiteraard. Laat je dus geen oor aannaaien met deze, niet hard te maken belofte!

INKOMSTEN VOOR NATUUR EN CULTUREEL ERFGOED?
In de praktijk gaat het meeste geld naar de commerciële verkopers van de grafrechten. Een heel klein percentage Is bestemd voor het ‘eeuwigdurend’ onderhoud. Daardoor zullen deze kosten uiteindelijk door de plaatselijke gemeenschap opgehoest moeten worden.

WEES ZUINIG MET NATUUR!
Natuur is schaars in Nederland. In na­tuurgebieden doet de mens een stapje terug en geeft andere levensvormen de ruimte. Ook landgoederen en oude cultuur­landschappen verdienen een beter lot dan een transformatie tot grote dodenakkers.

OPLOSSING:
Wij kunnen onze overledenen even liefdevol begraven op de prachtige (park)begraafplaatsen die Nederland rijk is. (Bijvoorbeeld in Heerde op de bosbegraafplaats Engelshoven). Dit voorkomt dat we de Wapenveldse natuur doorgeven met een grafstemming. Want hoe liefdevol is het om onze klein-­ en ach­terkleinkinderen op te zadelen met begraafplaatsen in plaats van een fijne plek in de natuur om te ontspannen.

Voor meer info over bovenstaand kijk ook op https://www.geendodeninhetbos.nl/manifest

Update juli 2020;

Het is lang stil geweest rondom natuurbegraven in Wapenveld, echter, achter de schermen lijkt er stiekem toch van alles te gebeuren. Ondanks dat Natuurbegraven Nederland B.V. in 2016 naar het publiek heeft aangegeven niet meer geïnteresseerd te zijn, is dit bedrijf op dit moment toch achter de schermen aan het onderzoeken hoe ze beide landgoederen Polberg en Winfried kunnen gebruiken als begraafplaats. Mochten zij slagen, creëren ze in de ecologische hoogstructuur, dus waardevolle natuur, een dodenakker van zo’n 62 hectare, dat is ± 100 voetbalvelden ongerepte natuur wat verstoord en vervuild wordt door deze ondernemingen. Èn zorgt voor een grafstemming op een plek waar het voor de nog levende mens goed toeven is.
Hier onder de situatie in 2015 (Winfried is ondertussen eigendom van Hank Onrust en het landgoed is onder voorbehoud verkocht aan Natuurbegraven Nederland B.V.. De Polberg lijkt nog steeds bezit van de familie Stuyling  of de Lange). Eigenaren van beide landgoederen houden de kaken stijf op elkaar als er om info gevraagd wordt. In de nieuwsbrief van de Polberg bluft men dat er al deze zomer meer gaat gebeuren. Binnenkort meer…

Situatie 2015:

De eigenaren van de landgoederen Winfried en Polberg in Wapenveld gemeente Heerde zijn reeds enkele jaren bezig met plannen om de natuur op hun landgoederen om te vormen tot begraafplaats. Als tegenprestatie beloven zij de landgoederen open te stellen voor het publiek. Verder wil men o.a. een zwemvijver en een uitkijktoren aanleggen. Landgoed Winfried, eigendom van Susanne Piët, is onder voorbehoud verkocht aan Natuurbegraven Nederland BV. Landgoed Polberg is eigendom van de familie Stuyling de Lange. Deze 2 landgoederen liggen strak tegen elkaar aan en in het Gelders Natuur Netwerk/Natura 2000, bij elkaar ontstaat er dus in Wapenveld een dodenakker van zo’n 62 hectare, dat is meer dan 90 voetbalvelden. Wapenveld is een dorpje met 6000 inwoners. Er vinden enkele tientallen begrafenissen per jaar plaats. Hoe zit dit nu precies?

Beloften

Op de voorgenomen plannen is nogal wat af te dingen. Zo zal de beloofde openstelling zonder hekken of wildroosters in de praktijk niet mogelijk blijken te zijn. Op meerdere natuurbegraafplaatsen in Nederland ondervindt men hinder van gravend wild en ziet men zich genoodzaakt juist hekken te plaatsen. De beloofde doorgang voor wild via deze landgoederen naar o.a. de Hattemer poort is daarmee een loze belofte. Op dit moment kan het wild er, ondanks het recent vernieuwde prikkeldraad, nog langs.

Ook de aanleg van een uitkijktoren zal men niet kunnen waarmaken. Het beleid van de provincie dat in ontwikkeling is, is daar heel duidelijk over: in het Gelders Natuur Netwerk (waarvan deze landgoederen deel uitmaken) mogen geen nieuwe bouwwerken, verhardingen en halfverhardingen worden aangelegd.

Tot nu toe werden dit soort activiteiten binnen het Gelders Natuur Netwerk uitsluitend toegestaan als er een groot maatschappelijk belang mee gediend was. Natuurbegraven valt daar beslist niet onder. Het is een luxedienst die ten koste gaat van de schaarse natuur in Nederland.

Grondwater

Met het begraven van stoffelijke overschotten komen giftige stoffen als amalgaam, kwik, medicijnresten en ook protheses in de natuur terecht. Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten hiervan. Ook de grondwaterstand is een ongewisse factor. Volgens de Wet op de Lijkbezorging moeten stoffelijke overschotten 30 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand worden begraven. Het controleren op de aanwezigheid van gifstoffen in de bodem en het grondwater is in een ongecontroleerde omgeving als een bos ondoenlijk. Laat staan dat er kan worden ingegrepen als er problemen blijken te zijn.

Lange termijn

De consequenties op termijn zijn niet te overzien. De bedrijven die natuurgraven verkopen, vertrekken na gedane zaken en laten het (nu nog ongerepte) bos vervuild achter. De minimale fondsen die men vormt voor het onderhoud van het bos en de gebouwen zullen bij lange na niet toereikend zijn. De beloofde redding van de landgoederen zal dan ook van korte duur zijn. Het kosten voor het onderhoud lopen door en komen bij de gemeenschap te liggen. De gebouwen (op een begraafplaats!) blijken onverkoopbaar en de landgoederen zullen verpieteren.

Ondanks al deze bezwaren heeft de gemeente Heerde een positieve grondhouding ten opzichte van deze ondernemingen. De gemeente stelt voor dat beide bedrijven gaan samenwerken, zodat er geen concurrentie ontstaat. Dat Wapenveld dan nog steeds met de grootste dodenakker van Nederland in zijn maag zit, vindt men blijkbaar niet relevant. Dat dit lijnrecht staat tegenover de doelstelling toerisme en recreatie te bevorderen, lijkt men niet zien. Dat Heerde haar natuur op deze manier overdraagt aan volgende generaties, getuigt niet van een duurzame langetermijnvisie.

Wij verzoeken de landelijke politiek, provincie en gemeentes om eerst passend beleid te ontwikkelen voor begraafplaatsen in de natuur. Het nu gehanteerde beleid wordt bepaald door de branche en wordt op geen enkele manier gecontroleerd. De slager die zijn eigen vlees keurt, daar komt meestal niet veel goeds van…

Nieuws

Manifest tegen natuurbegraven

Vandaag is dit manifest van de Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl uitgebracht.  Hierin lees je alle argumenten tegen begraven in de natuur nog een overzichtelijk op een rij. Klik hier voor de website van de stichting [...]

Wordt natuurbegraven de volgende ruimtelijke blunder?

Door Joep van Zijl. De wil om overal natuurbegraafplaatsen aan te leggen doet me denken aan de wildgroei van winkelcentra en kantoorpanden aan de rand van steden. Mooi bedacht, maar vaak komen achteraf de problemen [...]

Kunstheupen in natuur

AD, Arjen ten Cate 28-10-16 RECYCLING 2.0 Bij OrthoMetals in Meppel doen ze heel bijzonder werk. Metaal dat overblijft bij crematoria in Europa en Amerika, zoals kunstheupen en -knieën, wordt zorgvuldig gesorteerd en doorverkocht. Een crematorium [...]

Wil de natuur ons wel hebben? (bron: Roots)

Wat is er aan de hand? TEKST BOUDEWIJN DRECHSLER. Natuurmonumenten wil samen met Natuurbegraven Nederland B.V. (NBN) tien tot vijftien natuurbegraafplaatsen realiseren; het is de bedoeling dat de eerste begraafplaats dit jaar opengaat. Natuurmonumenten [...]

Geld uit de grond (bron: Follow the Money, jan 2017)

03/01/2017 Minder subsidies en teruglopende ledenaantallen: natuurorganisaties moeten op zoek naar andere manieren om natuur te financieren. Natuurmonumenten besloot in zee te gaan met Natuurbegraven Nederland, een keuze die leidde tot spanningen met andere [...]

Grafschennis door vossen op begraafplaats Westerveld

Vossen die aan je teen komen knabbelen... Vanuit de natuurbegraafwereld wordt stelselmatig ontkend dat er incidenten met graven plaatsvinden inzake gravende dieren. Hieronder een brief met begeleidende foto's waarin naar voren komt dat dit zeker wel [...]

FPG waarschuwt tegen wildgroei natuurbegraafplaatsen

Federatie Particulier Grondbezit waarschuwt tegen wildgroei natuurbegraafplaatsen “Verder maken wij ons grote zorgen over de wildgroei die nu dreigt te ontstaan. Daarbij komt dat de eisen die de Wet op de Lijkbezorging stelt [...]

Het markeren van het territorium middels natuurbegraven

06/03/2017 Het markeren van het territorium middels natuurbegraven. Mark van Haren is als adviseur werkzaam binnen het ruimtelijke domein, het vakgebied van de lijkbezorging, gericht op beleidsvraagstukken, regelgeving, cultuurhistorie en exploitatie. Hij geeft [...]

Lees meer berichten

Natuurbegraven natuurlijk??

Go to Top